Các cơ quan chính phủ Mỹ sử dụng AI để loại bỏ và cắt giảm các quy định lỗi thời

Share on facebook
Share on telegram

Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) cho biết hôm thứ Sáu rằng các cơ quan liên bang sẽ sử dụng trí thông minh nhân tạo để loại bỏ các yêu cầu lỗi thời và không nhất quán trên hàng chục nghìn trang quy định của chính phủ.

Một dự án thử nghiệm năm 2019 đã sử dụng các thuật toán và xử lý ngôn ngữ tự nhiên tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Quá trình chạy thử nghiệm đã phát hiện ra hàng trăm lỗi kỹ thuật và các yêu cầu lỗi thời trong sổ nội quy của cơ quan, bao gồm cả yêu cầu gửi tài liệu qua fax.

OMB cho biết tất cả các cơ quan liên bang đang được khuyến khích cập nhật các quy định sử dụng AI và một đã đồng ý làm như vậy.

Trong bốn năm qua, số lượng trang trong Bộ Quy định Liên bang vẫn ở mức khoảng 185.000 trang.

Giám đốc OMB của Nhà Trắng, Russell Vought cho biết nỗ lực của AI sẽ giúp các cơ quan “cập nhật một bộ luật mới.

Theo sáng kiến, các cơ quan sẽ sử dụng công nghệ AI và các phần mềm khác “để xem xét hàng nghìn mã quy định để tìm kiếm những nơi mã có thể được cập nhật, đối chiếu và tổng quát các lỗi kỹ thuật”, Nhà Trắng cho biết.

Các cơ quan tham gia gồm Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp, Sở Lao động và Bộ Nội vụ.

Cục Quản lý Dịch vụ Tổng hợp sẽ hỗ trợ các cơ quan xác định các đối tác công nghệ và tạo điều kiện cho các hợp đồng.

Chính quyền Trump đã coi việc bãi bỏ quy định là ưu tiên hàng đầu, trong khi những người chỉ trích nói rằng chính quyền đã không đảm bảo được các biện pháp bảo vệ cho họ.