Cách giao dịch ngoại hối bằng sóng Elliott

Share on facebook
Share on telegram

Nếu phân tích giao dịch bằng Elliott Wave, bạn sẽ cần chú ý “số lượng sóng” (wave-count).

Điều này có nghĩa là bạn phải gắn nhãn các sóng để xem chúng tuân theo mô hình như thế nào, sau đó thử và dự đoán chuyển động giá trong tương lai.

Sử dụng Elliott Waves trong giao dịch ngoại hối

Kịch bản giả thuyết thứ 1 – “will-most-probably-be-right”

Giả sử bạn muốn bắt đầu đếm sóng. Bạn nhận ra rằng dường như giá đã chạm đáy và bắt đầu một đợt tăng mới.

Sử dụng kiến ​​thức về Sóng Elliott, ta sẽ gắn nhãn động thái lên là Sóng 1 và Sóng 2 (thoái lui).

Đếm sóng. Nguồn babypips.

Để tìm được một điểm đầu vào tốt, ta cần tìm hiểu xem có thể áp dụng nguyên tắc cơ bản nào trong số ba nguyên tắc chính. Sau đây là những gì được phát hiện và có thể áp dụng:

  • Quy tắc số 2: Sóng 2 KHÔNG BAO GIỜ có thể vượt quá phần bắt đầu của Sóng 1
  • Sóng 2 và 4 thường xuyên bật lại từ mức thoái lui Fibonacci

Vì vậy, ta bật công cụ Fibonacci để xem liệu giá có ở mức Fibo hay không.

Giá đang an toàn quanh mức 50%. Do đó đây có thể là sự khởi đầu của Sóng 3 – một tín hiệu mua rất mạnh.

Mục nhập tiềm năng của sóng Elliott. Nguồn babypips.

Quy tắc cơ bản số 2 quy định rằng Sóng 2 không bao giờ có thể vượt quá mức bắt đầu của Sóng 1, vì vậy ta đặt điểm dừng  dưới mức thấp trước đây.

Nếu giá thoái lui nhiều hơn 100% Sóng 1 thì số lượng sóng của bạn đã bị sai.

Sóng Elliott 3. Nguồn babypips.

Ở biểu đồ trên, phân tích đã chính xác; chúng ta vừa bắt được một động thái đi lên rất lớn.

Kịch bản 2:

Sự hình thành phẳng của sóng Elliott. Nguồn babypips.

Ta bắt đầu đếm các sóng trong xu hướng giảm, nhận thấy rằng sóng điều chỉnh ABC đang đi ngang.

Liệu đây có phải là mô hình phẳng? Nó có nghĩa là giá có thể chỉ bắt đầu một làn sóng xung lực mới sau khi Sóng C kết thúc.

Điểm vào phẳng của sóng Elliott. Nguồn babypips.

Ta tiếp tục và bán theo giá thị trường, với hy vọng bắt được một làn sóng xung lực mới.

Đồng thời, ta đặt điểm dừng ở vị trí vài pips trên điểm bắt đầu của Sóng 4, đề phòng trường hợp số lượng sóng bị sai.

Điểm ra bằng phẳng của sóng Elliott. Nguồn babypips.