Cập Nhật BVH

Share on facebook
Share on telegram

Việc bán chéo các sản phẩm tài chính bắt đầu cho thấy ảnh hưởng

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt Life (BVL) tăng 6,4% so với cùng kỳ trong Q2/2020 so với mức 11,2% so với cùng kỳ trong Q1/2020 và 16,4% so với cùng kỳ trong Q2/2019. Mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm lại này đã được kỳ vọng trước do chính sách giãn cách xã hội vào đầu tháng 4, nhưng mức độ giảm tốc này theo quan điểm của chúng tôi đã bị phản ánh quá mức. Chúng tôi quan sát thấy tốc độ tăng trưởng của hai sản phẩm bảo hiểm chính là bảo hiểm liên kết chung (UVL) và bảo hiểm hỗn hợp khá hợp lý lần lượt ở mức 15% và 11%. Mức tăng trưởng một con số chủ yếu là do doanh thu phí sản phẩm phụ giảm mạnh -49% so với cùng kỳ, do có sự gia tăng bán chéo với Bảo hiểm Bảo Việt (BVGI). Phần lớn các sản phẩm phụ của BVL liên quan đến bảo hiểm sức khỏe. Doanh thu phí sản phẩm phụ chiếm khoảng 7,6% tổng doanh thu phí bảo hiểm trong năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2020, một phần bảo hiểm sức khỏe này đã được bán chéo cho BVGI.

Hoạt động này có khả năng sẽ làm giảm tăng trưởng tổng doanh thu phí của BVL trong cả năm 2020, và có thể làm giảm nhẹ biên lợi nhuận bảo hiểm mới của BVL trong quá trình này, theo quan điểm của chúng tôi. Mặt khác, BVGI có thể sẽ được hưởng lợi cả về doanh thu và lợi nhuận đối với bảo hiểm sức khỏe.

Môi trường lãi suất thấp đầy thách thức tạo áp lực lên lợi nhuận bảo hiểm nhân thọ

Lỗ thuần hoạt động bảo hiểm nhân thọ là -2,7 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020 so với mức -1,5 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019, do chi phí dự phòng toán học tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận kế toán. Theo BVH, dự phòng toán học trong Q2/2020 là 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2 nghìn tỷ đồng (+32% so với quý trước) so với Q1/2020 chủ yếu do lãi suất tối đa để tính dự phòng kỹ thuật tiếp tục giảm trong Q2/2020.

Nếu lãi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam kỳ hạn 10 năm đến 30 năm vẫn ở mức hiện tại cho đến cuối năm, lãi suất kỹ thuật tối đa để trích lập dự phòng theo quy định sẽ tiếp tục giảm xuống do mức lãi suất được tính toán dựa trên mức bình quân 6 tháng và 24 tháng gần nhất. Lợi nhuận thuần từ hoạt động bảo hiểm cho cả năm trong kịch bản này vẫn sẽ chịu áp lực đáng kể.

Lợi nhuận thuần hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ cải thiện nhờ thắt chặt chính sách cấp đơn bảo hiểm và kiểm soát chặt bồi thường

Tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ của BVGI giảm 4,2% so với cùng kỳ trong Q2/2020, khiến thị phần giảm từ 19,5% trong năm 2019 xuống 17,4% trong 6 tháng đầu năm 2020. Phi bảo hiểm của BVGI tăng chậm hơn so với thị trường chủ yếu do công ty tích cực thắt chặt chính sách cấp đơn mới đối với bảo hiểm xe cơ giới.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm xe cơ giới của BVGI liên tục tăng từ 51% trong năm 2016 lên 83% trong năm 2019. Điều này diễn ra trong giai đoạn BVGI theo đuổi chiến lược mở rộng thị phần năm 2017-2018. Kể từ năm 2019, BVGI chuyển sang chiến lược có tính chất phòng thủ hơn để đảm bảo lợi nhuận. Chúng tôi tin rằng đây là lý do chính khiến doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới giảm 24,7% so với cùng kỳ trong Q2/2020, cũng như giảm 17,9% so với cùng kỳ trong Q1/2020. Trong khi đó, BVGI đạt mức tăng trưởng tốt hơn thị trường ở tất cả các phân khúc khác trong Q2/2020. Về tỷ lệ bồi thường, BVGI có sự cải thiện đáng kể từ mức 63,4% trong năm 2019 xuống 52,6% trong Q2/2020, trong khi tỷ lệ bồi thường nhìn chung trên thị trường chỉ cải thiện 4% xuống 33%.