Cập Nhật FPT Q3.2020

Share on facebook
Share on telegram

9T2020, FPT ghi nhận doanh thu thuần đạt 21,164 tỷ VND (+8% YoY, thấp hơn so với mức tăng 20.5% YoY của 9T2019) và LNTT đạt 3,814 tỷ đồng (+8.7% YoY, thấp hơn so với mức tăng 28.1% YoY của 9T2019).

  • Mảng công nghệ thông tin (CNTT) từ thị trường nước ngoài đạt 8,779 tỷ VND (chiếm 41.4% tổng doanh thu, +12.6% YoY so với 9T2019 +32.1% YoY),
  • Dịch vụ CNTT trong nước đạt 2,932 tỷ VND (chiếm 13.8% tổng doanh thu, -10.4% YoY so với 9T2019 +11.6% YoY).
  • Dịch vụ viễn thông tăng trưởng 11.4% YoY đạt 7,948 tỷ VND (39,2% tổng doanh thu, 9T2019 +16.8% YoY),
  • Mảng quảng cáo trực tuyến sụt giảm 15% YoY xuống 364 tỷ VND (9T2019 +13% YoY).

Sự giảm tốc doanh thu và lợi nhuận trong kỳ chủ yếu chịu tác động từ tình hình COVID-19. Tốc độ tăng trưởng doanh thu xuất khẩu phần mềm của FPT tại 3 thị trường chính là Nhật, Mỹ, EU giảm dần qua từng quý trong 2020, đặc biệt, thị trường EU ghi nhận tăng trưởng âm 12.1% YoY trong Q3/2020.

Đối với thị trường nội địa, xu hướng cắt giảm chi phí và việc giãn cách xã hội tác động đến khả năng tìm kiếm đơn hàng mới trong 1H20 của mảng CNTT và quảng cáo trực tuyến. Riêng mảng dịch vụ viễn thông duy trì tốc độ tăng trưởng gần tương đương 9T2019 nhờ nhu cầu Internet tăng trong bối cảnh dịch COVID-19.

Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ lên 39.7% trong Q3/2020 (Q3/2019 ~ 39.2%) và đạt 39.4% trong 9T2020 (9T2019 ~ 39.0%), nhờ vào việc tăng tỷ trọng mảng chuyển đổi số (có biên lợi nhuận cao hơn mảng dịch vụ CNTT truyền thống), bù đắp cho tỷ trọng chi phí bán hàng/doanh thu tăng lên 8.8% trong 9T2020 (9T2020 ~ 8.2%).

Dịch vụ viễn thông dự phóng duy trì đà tăng trưởng nhờ:

  • Nhu cầu sử dụng Internet ở các hộ gia đình và các kênh thuê riêng của doanh nghiệp gia tăng;
  • Số lượng thuê bao mới được kỳ vọng sẽ gia tăng khi FPT tập trung đầu tư và nâng cấp hạ tầng viễn thông, mở rộng vùng phủ sóng;
  • Gia tăng doanh thu từ mảng cho thuê trung tâm dữ liệu trong các năm tới.

Năm 2020, FPT bắt đầu mở rộng trung tâm dữ liệu (DC) với tổng diện tích dự kiến 10.000m2 và cung cấp 3.600 Rack (Trung tâm dữ liệu hiện tại của FPT có diện tích 5.500m2 và cung cấp 1.500 Rack).

Các dự án DC của FPT dự kiến giải ngân 580 tỷ trong năm 2020 (+90% so với mức giải ngân trong 2019); khi đi vào hoạt động sẽ đem lại tốc độ tăng trưởng doanh thu cho mảng này 20-30%/năm trong giai đoạn 3 năm tiếp theo.

Dự báo trong năm 2020, doanh thu thuần đạt khoảng 30,433 tỷ đồng (+9,8% YoY) và lợi nhuận sau thuế (LNST) là 4,337 tỷ đồng (+10.9% YoY) vào năm 2020. Trong năm 2021, chúng tôi dự phóng doanh thu đạt 35,616 tỷ (+17.1% YoY) nhờ vào mảng dịch vụ CNTT hồi phục (doanh thu dự phóng đạt 20,194 tỷ, tăng 19.5% YoY) và mảng viễn thông giữ được đà tăng trưởng (doanh thu kỳ vọng đạt 12,998 tỷ, tăng 13.8% YoY). Biên lợi nhuận gộp dự kiến tăng lên 40.1% vào năm 2021 từ 38.5% vào năm 2019, nhờ vào gia tăng tỷ trọng mảng chuyển đổi số.