Cập Nhật HPG

Share on facebook
Share on telegram

Sản lượng tiêu thụ ở mức cao kỷ lục trong Q3/2020 nhờ nhu cầu thị trường phục hồi và mở rộng thị phần: Trong 9 tháng 2020, sản lượng thép xây dựng của HPG đạt 2,49 triệu tấn, tăng 26% so với cùng kỳ. Tính riêng Q3/2020, sản lượng tiêu thụ ở mức cao kỷ lục là 974 nghìn tấn, tăng 57% so với cùng kỳ và 25% so với quý trước. Thị phần của HPG tăng lên mức ấn tượng là 35,5% trong Q3/2020 – từ mức 26% trong năm 2019 và 31% trong 6 tháng đầu năm 2020.

Nhu cầu thép trong Q3/2020 tăng 9% so với cùng kỳ sau khi giảm so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2020, do hoạt động xây dựng phục hồi và đẩy nhanh tốc độ đầu tư cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, vị trí đắc địa của Khu liên hợp Dung Quất với cảng nước sâu giúp HPG giảm chi phí logistics đến thị trường miền Nam cũng như các thị trường xuất khẩu. Do đó, sản lượng tiêu thụ ở thị trường miền Nam và sản lượng xuất khẩu tăng mạnh lần lượt là 144% và 142% so với cùng kỳ trong Q3/2020 đạt lần lượt 217 nghìn tấn và 167 nghìn tấn, đóng góp tổng cộng 42% tổng sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của HPG trong Q3/2020 so với 27% trong Q3/2019. HPG đang dần củng cố vị trí dẫn đầu tại thị trường miền Nam với thị phần ở mức 27% trong Q3/2020.

Hầu hết các nhà sản xuất thép xây dựng tại thị trường miền Nam đều bị mất thị phần và sản lượng tiêu thụ giảm trong 9 tháng đầu năm 2020. Các công ty lớn như Vinakyoei, POM, Posco SS và Formosa Hà Tĩnh đều ghi nhận mức sản lượng tiêu thụ giảm lần lượt là -17%, -18%, -54% và -7% so với cùng kỳ (Posco SS đóng cơ sở sản xuất thép dài vào cuối năm 2019 với công suất 500 nghìn tấn/năm).

Ước tính lợi nhuận

Kết quả kinh doanh Q3/2020 cao hơn ước tính nhờ sản lượng tiêu thụ và hiệu quả hoạt động của Khu liên hợp Dung Quất tốt hơn ước tính. Do đó, có thể điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận ròng năm 2020 của HPG thêm 29% từ mức 9,5 nghìn tỷ đồng lên 12,3 nghìn tỷ đồng (+62% so với cùng kỳ). Ước tính thép xây dựng tăng 25% so với cùng kỳ đạt 3,5 triệu tấn, cùng với sản lượng tiêu thụ phôi thép đạt 1,85 triệu tấn – tăng 740% so với cùng kỳ. Giả định giai đoạn 2 của Khu liên hợp Dung Quất sẽ sản xuất 600 nghìn tấn sản lượng HRC trong năm 2020.

Trong năm 2021, ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng của HPG sẽ tăng 19% so với cùng kỳ lần lượt đạt 106 nghìn tỷ đồng và 14,6 nghìn tỷ đồng với giả định tỷ trọng đóng góp trong cả năm của giai đoạn 2 của Khu liên hợp Dung Quất.