Cập Nhật STB

Share on facebook
Share on telegram

Cơ cấu tài sản dịch chuyển nhẹ về các tài sản có lợi suất thấp hơn

Do tăng tưởng huy động cao hơn tăng trưởng cho vay (+6,3% YTD đạt 426 nghìn tỷ đồng so với 4,9% YTD đạt 311 nghìn tỷ đồng), STB đã đẩy vốn chủ yếu vào thị trường liên ngân hàng. Cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng 217% từ 8,3 nghìn tỷ đồng vào cuối Q1/2020 lên 26,3 nghìn tỷ đồng vào cuối Q2/2020. Trong khi đó, lợi suất cho vay liên ngân hàng bình quân chỉ là 0,72% trong Q2/2020 (so với 1,9% trong Q1/2020).

Đối với cho vay khách hàng, lợi suất bình quân cũng giảm -29 điểm cơ bản QoQ xuống 9,74% do thoái thu lãi, cũng như ảnh hưởng từ các gói hỗ trợ cho vay. Theo đó, lợi suất tài sản sinh lãi (IEA) giảm -52 điểm cơ bản QoQ xuống 8,79%, nhưng tăng 41 điểm cơ bản YoY. Trong khi các tài sản có vấn đề khác có thể được giải quyết theo nhiều cách, việc thoái thu lãi từ tài sản có vấn đề được ghi nhận dần vào báo cáo KQKD. Lãi dự thu giảm 1,6 nghìn tỷ đồng trong 6T2019 (-8,5% YTD) và 710 tỷ đồng trong 6T2020 (-4,8% YTD). Do đó, ngân hàng có thể thoái thu lãi theo cùng tỷ lệ. Nếu không tính khoản thoái thu lãi từ tài sản có vấn đề để phản ánh biến động thực tế của lãi suất, chúng tôi thấy rằng lợi suất cho vay trung bình của STB giảm -51 điểm cơ bản YoY.

CASA cải thiện làm giảm áp lực chi phí vốn

Trong 6T2020, trái ngược với xu hướng của ngành, STB chỉ giảm 70 bp lãi suất huy động cho các kỳ hạn dưới 5 tháng và tăng 20-60 bp lãi suất huy động cho tất cả các kỳ hạn khác. Do đó, chi phí vốn trung bình tại STB chỉ giảm -8 bp. Do đó, so với quý trước, NIM giảm -34 bp QoQ và NII giảm -7,1% QoQ. So với cùng kỳ năm trước, NIM tăng 32 bps YoY lên 2,77% và NII tăng 30,4% YoY. Trong tháng 7/2020, STB đã giảm lãi suất huy động cho tất cả các kỳ hạn trong khoảng từ 60 bp đến 120 bp đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh này vẫn thấp hơn so với các ngân hàng khác. Điều này cho phép STB duy trì mức lãi suất huy động cạnh tranh, đồng thời giảm áp lực lên chi phí vốn trong nửa cuối năm 2020.

Dư nợ cho vay hiện tại

Tỷ lệ nợ xấu của STB tăng lên mức 2,15% từ 1,94% vào cuối năm 2019, trong khi tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu không đổi ở mức 69,4%. Nợ nhóm 2 cũng tăng 63% YTD. Theo ban lãnh đạo, STB đã nhận hồ sơ xin tái cơ cấu nợ khoảng 32 nghìn tỷ đồng (10% dư nợ cho vay) tính đến thời điểm cuối tháng 4. Tính đến nay, STB đã chính thức tái cơ cấu 7,3 nghìn tỷ đồng nợ vay (2,3% dư nợ cho vay) và giảm lãi suất cho 5,1 nghìn tỷ đồng nợ vay (1,6% dư nợ cho vay).