Lượng giao dịch của E*TRADE phá vỡ kỷ lục trước đó

Share on facebook
Share on telegram

Cập nhật thị trường

Cập nhật thị trường theo báo cáo của Finance Magnates vào thứ Ba (15/9), công ty tài chính E*TRADE đã công bố dữ liệu khối lượng giao dịch của tháng 8 vào thứ Ba, cho thấy giao dịch thu nhập trung bình hàng ngày (DART) tăng 2,3% so với tháng trước, với tổng cộng là 1,037,532 mỗi ngày.

DART của các công cụ phái sinh trong tháng là 286.680, tăng 4,91% so với tháng trước. Công ty cũng nhấn mạnh rằng tỷ lệ DART phái sinh trong tháng 8 là 28% tổng giao dịch hàng tháng.

So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng DART trong tháng 8/2020 tăng 255% và số tuyệt đối vào tháng 8/2019 là 291,576, trong khi DART phái sinh tăng 179%.

Tháng trước, Finance Magnates báo cáo rằng khối lượng giao dịch E*TRADE đã giảm 9% so với tháng trước.

E*TRADE cung cấp một loạt dịch vụ môi giới trên nền tảng giao dịch điện tử của mình, bao gồm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, hợp đồng tương lai, quỹ giao dịch hoán đổi, quyền chọn, quỹ tương hỗ và các khoản đầu tư có thu nhập cố định.

Các tiết lộ gần đây cũng nhấn mạnh rằng công ty có trụ sở tại New York đã nhận được 80.507 khách hàng bán lẻ mới và 17.514 tài khoản công ty mới trong tháng 8, so với 45.842 và 22.465 trong tháng trước.

Tính đến cuối tháng 8, với sự gia tăng của khách hàng mới, E*TRADE đã có tổng cộng 5.951.614 tài khoản bán lẻ và 2.019.886 tài khoản doanh nghiệp.

Tài sản khách hàng của công ty cũng tăng đáng kể, với tài sản khách hàng bán lẻ mới tăng 242% theo năm và tài sản dịch vụ tư vấn mới tăng 100%. Tổng tài sản khách hàng của công ty tăng 13% theo tháng và 57% theo năm.

Dữ liệu giao dịch trên nền tảng vào ngày 11/9 cho thấy nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ. Trong một phần ba của tháng, tổng số DART mà công ty ghi nhận là 1.205.000 và DART phái sinh là 346.000.