Cập Nhật VNM Q3.2020

Share on facebook
Share on telegram

Doanh thu sữa trong nước của VNM đã tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước trong Q3 do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ hai vào tháng 7-8, đây là yếu làm giảm tiêu thụ ở các tỉnh miền Trung. Doanh thu từ sữa học đường bị ảnh hưởng nhiều nhất từ dịch Covid-19, chỉ đạt 500 tỷ đồng trong 9T2020 (so với hơn 1 ngàn tỷ đồng doanh thu trong năm 2019). Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu của VNM vượt xa tốc độ tăng trưởng của toàn ngành.

Theo dữ liệu của Nielsen cho thấy mức tiêu thụ sữa giảm 9% theo giá trị trong Q3/2020. Lũy kế 9T2020, VNM ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trong nước là 2,1% so với mức tăng trưởng âm – 6,1% của toàn ngành. MCM tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động, với tốc độ tăng trưởng doanh thu trong 9T2020 là 9,8% so với cùng kỳ (và +13,7% so với cùng kỳ trong Q3/2020), do các sáng kiến tái cấu trúc hoạt động phân phối (link) và việc tận dụng mạng lưới phân phối phát triển tốt của Vinamilk (kể từ tháng 7/2020).

Theo công ty, thị phần của VNM vẫn ổn định trong 9T2020 (60% theo khối lượng và 54% giá trị). Thị phần sữa bột giảm nhẹ do áp lực cạnh tranh từ các thương hiệu nhập khẩu. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng có sự chênh lệch về số liệu khi so sánh doanh thu với thị phần. Vì số liệu doanh thu của công ty thể hiện doanh thu bán cho các đại lý, trong khi thị phần của VNM do Nielsen cung cấp theo dõi doanh thu bán tại cả cửa hàng bán lẻ.

Xuất khẩu là một điểm sáng. Doanh thu tăng 19,5% so với cùng kỳ trong Q3/2020 và 11,8% so với cùng kỳ trong 9T2020, chủ yếu nhờ thị trường Trung Đông. Kết quả này không chỉ vượt ước tính của chúng tôi mà còn vượt cả kế hoạch của Ban lãnh đạo VNM tại ĐHCĐ, đặc biệt là trong thời gian dịch Covid-19 xảy ra ở các điểm xuất khẩu.

Theo VNM, nhu cầu vẫn ổn định tại thị trường xuất khẩu chủ yếu của công ty là Iraq. Tỷ suất lợi nhuận gộp xuất khẩu duy trì ở mức 60% trong Q3/2020 (so với mức 60,4% trong Q2/2020 và 61,3% trong Q3/2019).

Doanh thu của Driftwood và Angkor Milk giảm -8,2% so với cùng kỳ trong Q3/2020 (-7,2% so với cùng kỳ trong 9T2020). Doanh thu Driftwood tiếp tục bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa trường học ở California, diễn ra từ giữa tháng 3, trong khi doanh thu của Angkor ở Campuchia vẫn khả quan (tăng trên 20% trong 9T2020).

Tỷ suất lợi nhuận từ sữa trong quý 3 nới rộng: Đúng như kỳ vọng, tỷ suất lợi nhuận gộp trong nước của công ty cải thiện từ 47,2% trong Q2/2020 và 48,1% trong Q3/2019 lên 48,3% vào Q3/2020 do giá sữa bột giảm nhờ công ty đã chốt được giá sữa trong khoảng thời gian tháng 3-tháng 6/2020. Chúng tôi cho rằng tỷ suất lợi nhuận ngành sữa trong Q4 sẽ tiếp tục tương đương với mức Q3. Công ty cũng chia sẻ quan điểm giá sữa nguyên liệu năm 2021 sẽ không cao hơn năm 2020.

Tỷ lệ SG&A trên doanh thu của công ty mẹ là 24,1%, giảm so với mức 25,8% trong Q3/2019. Theo VNM, công ty đã giảm chi phí quảng cáo nhưng tăng chi phí khuyến mại để thúc đẩy doanh thu. Tỷ lệ SG&A/ doanh thu bình quân hợp nhất là 24% trong 9T2020 và ban lãnh đạo dự kiến sẽ duy trì tỷ lệ này trong khoảng 24% -25% cho cả năm 2020.