Chỉ số Quản lý thu mua (Purchasing Managers’ Index) là gì?

Share on facebook
Share on telegram

Chỉ số Quản lý thu mua (PMI) được dùng để đo lường “sức khỏe” kinh tế của ngành sản xuất và dịch vụ của một quốc gia.

Chỉ số PMI là gì?

PMI là một chỉ số tổng hợp dựa trên năm dữ liệu chính:
1. Các đơn đặt hàng mới
2. Mức tồn kho
3. Năng lực sản xuất
4. Tổng đơn giao hàng của nhà cung cấp
5. Môi trường việc làm.

Mỗi chỉ tiêu có trọng số khác nhau và dữ liệu sẽ được điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ. Tức là nó không cố định.
Hiệp hội Các nhà quản lý thu mua sẽ khảo sát hơn 300 chuyên viên Quản lý thu mua trên toàn quốc, đại diện cho 20 ngành hàng khác nhau.
Nếu chỉ số PMI trên 50 tức là ngành sản xuất đang mở rộng. Ngược lại, nếu con số dưới 50 có nghĩa là ngành sản xuất đang bị thu hẹp.

Tại sao PMI lại quan trọng?

Báo cáo PMI là một chỉ số cực kỳ quan trọng của thị trường tài chính vì nó là chỉ báo tốt nhất để đo lường sớm hiệu suất của ngành sản xuất, từ đó, phát hiện kịp thời các áp lực lạm phát.

Mặc dù chỉ số PMI không thể hiện cụ thể và chi tiết bằng chỉ số CPI trong việc phát hiện lạm phát, nhưng do PMI sẽ được công bố trước một tháng nên nhìn chung chỉ số đã đáp ứng tốt tính kịp thời.
Nếu PMI phát hành một “kết quả đặc biệt”, nó thể hiện rằng sẽ có một làn sóng phản ứng sau đó xuất hiện trên thị trường. Vì một phần dữ liệu được theo dõi chặt chẽ là báo cáo tình hình tăng trưởng của các đơn đặt hàng mới, từ đó, dự đoán các hoạt động sản xuất trong những tháng tới.