Credit Suisse: EUR giảm trong 5 ngày liên tiếp

Share on facebook
Share on telegram

Thị trường forex thứ Năm (24/9) EUR/USD tiếp tục giảm. Đây đã là ngày thứ năm mà xu hướng này vẫn tiếp tục.

Phân tích xu hướng tỷ giá EUR/USD ngày 24/9 từ Credit Suisse

EUR/USD đã duy trì giai điệu suy yếu kể từ thứ Hai, không chỉ giảm xuống dưới mức hỗ trợ chính của đường trung bình động 55 ngày, mà mức thấp nhất trong tháng 8 là 1,1710-,1697 cũng đã ghi nhận. Điều này cho phép đỉnh cuối cùng hình thành, đánh dấu các mốc hỗ trợ thấp hơn: mức ban đầu được nhìn thấy ở 1.1627, tiếp theo là mức thoái lui 50% của đường xu hướng tăng tháng 6, ở 1,1590.

Giá trị mục tiêu của Credit Suisse vẫn ở 1,1495-1,1485, là mức thoái lui 38,2% của toàn bộ đường xu hướng tăng trong tháng 3. Sau đó, chúng tôi sẽ tìm kiếm đáy mới trong một xu hướng rộng hơn.

Vùng kháng cự đã chuyển sang 1,1717-1,1719, theo sau là đường trung bình động 55 ngày tại 1,1737. Khả năng vượt qua 1,1776-1,1798 hiện khá thấp. Một sự phá vỡ bất kỳ sẽ khiến mức cao nhất bị nghi ngờ, khi đó kháng cự tiếp theo sẽ là 1,1827.