Tìm hiểu về chỉ số quan trọng của nền kinh tế Mỹ – Retail Sales

Share on facebook
Share on telegram

Kiến thức đầu tư

Thế nào là Doanh số bán lẻ (Retail Sales)

Ước tính tổng doanh số bán hàng của tất cả các cơ sở bán lẻ ở Mỹ (Không bao gồm doanh thu bán dịch vụ) trong tháng trước khi phát hành báo cáo.

Dữ liệu được trình bày dưới đơn vị tiền tệ: USD

Thuật ngữ danh nghĩa hoặc hiện tại, đồng nghĩa là chúng không được điều chỉnh theo lạm phát. Tuy nhiên, dữ liệu được điều chỉnh cho sự khác biệt theo mùa, ngày lễ và ngày giao dịch giữa các tháng trong năm.

vnFXtoday-kien-thuc

Ví dụ biểu đồ Doanh sô bán lẻ Mỹ và Úc. Nguồn: Kiến thức đầu tư

Vai trò của Doanh số bán lẻ

Việc sử dụng báo cáo Doanh số bán lẻ trong giao dịch là một con số rất rõ ràng.

Báo cáo cung cấp dữ liệu cực kỳ cụ thể về những ngành và hàng hóa mà người tiêu dùng đang chi tiêu phần lớn tiền của họ vào. Tuy nhiên, một nhược điểm lớn của báo cáo là nó chỉ phản ánh giá bán mà không tính đến lạm phát trong giá của một số ngành biến động nhất định (đặc biệt là khí đốt và năng lượng khác).

Báo cáo cũng không cung cấp bất kỳ dữ liệu nào về doanh thu của ngành dịch vụ, làm cho báo cáo Thu nhập Cá nhân và Chi tiêu hữu ích hơn trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, các nhà giao dịch coi báo cáo Doanh số bán lẻ là một trong những chỉ số kinh tế thường hữu ích nhất, với nhiều ứng dụng cho các thị trường tài sản khác nhau.

Tầm quan trọng

Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) chiếm khoảng 2/3 GDP. Bằng cách theo dõi doanh số bán lẻ, các nhà hoạch định chính sách có thể đưa ra đánh giá về khả năng tăng trưởng của PCE trong quý hiện tại và tương lai.