Kỳ vọng của Ngân hàng Mỹ về Cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Nhật Bản

Share on facebook
Share on telegram

Phòng Nghiên cứu Toàn cầu của Ngân hàng Mỹ vào thứ Tư (16 tháng 9) đã thảo luận về kỳ vọng của họ đối với cuộc họp chính sách tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Những ý chính

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tổng kết cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày vào thứ Năm. Chúng tôi kỳ vọng nó sẽ giữ nguyên tất cả các mục tiêu chính sách. Cuộc họp tổng thể có thể có ít tác động. Các chỉ số tần suất cao cho thấy nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục phục hồi sau tác động của dịch bệnh. Sau khi số liệu tiêu thụ chạm đáy vào tháng 6, các chỉ số sản xuất cũng bắt đầu cải thiện đáng kể hơn. Điều này có thể thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng cấp đánh giá các chỉ số kinh tế liên quan.

Nhìn chung, xu hướng phục hồi kinh tế có thể phù hợp với những gì đã được kỳ vọng trong cuộc họp chính sách tiền tệ tháng Bảy. Quan trọng hơn, dữ liệu việc làm và tài chính doanh nghiệp hoạt động tốt, cho thấy sự hỗ trợ tích cực của chính phủ và ngân hàng trung ương đang có hiệu quả. Tốc độ lạm phát có thể chậm lại trong năm tới, nhưng cho đến nay, chúng tôi không tìm thấy dấu hiệu giảm phát nào xuất hiện sau cuộc khủng hoảng tài chính.