Tâm lý risk-off trên thị trường chứng khoán

Share on facebook
Share on telegram

Thuật ngữ “Risk-off” được sử dụng để mô tả tâm lý trong đó các nhà giao dịch trên thị trường tài chính giảm mức độ chấp nhận rủi ro và tập trung vào việc bảo vệ vốn của họ.

Trong môi trường “Risk-off”, bạn sẽ nhận thấy giá của các tài sản trú ẩn an toàn như đồng Yên Nhật, vàng và các tài sản có rủi ro cao như cổ phiếu và hàng hóa tăng mạnh.

Khi nào tâm lý Risk-off dâng lên

Khi những nhà đầu tư bi quan về triển vọng nền kinh tế, hoặc tin tức bất ngờ xuất hiện tạo nên sự tiêu cực lớn, làm tăng những bất ổn trong tương lai, tài sản rủi ro sẽ bị bán ra để bảo vệ nguồn vốn.

Bên cạnh đó, giảm rủi ro còn được hiểu là giảm mức đòn bẩy, bán tài sản rủi ro và mua tài sản an toàn hơn, hoặc thậm chí là giữ tiền mặt và không đầu tư.

Các tài sản an toàn điển hình

Thị trường cổ phiếu sẽ giảm mạnh trong trường hợp tâm lý risk-off dâng cao. Một chỉ báo phản ánh tình hình trên là chỉ số chứng khoán của Mỹ như S&P 500 và DJIA.

Tài sản an toàn sẽ bao gồm Kho bạc Mỹ và trái phiếu Đức, vì cả hai đều được coi là (gần như) không có rủi ro.

Trong số các loại tiền tệ, đồng USD, JPY và CHF có xu hướng tăng giá khi các nhà giao dịch giãn mức độ thực hiện các giao dịch.

Giao dịch thực hiện là giao dịch trong đó yên Nhật được vay với lãi suất thấp, sau đó được sử dụng để mua các tài sản có lợi suất cao hơn (rủi ro hơn) trên các thị trường khác.

Tâm lý risk-off thường sẽ giúp giá vàng thường tăng và do đó, lợi tức trái phiếu chính phủ giảm.