Tìm hiểu về Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC)

Share on facebook
Share on telegram

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, viết tắt là PBOC hoặc PBC, có vai trò thực hiện chính sách tiền tệ và quy định các tổ chức tài chính ở Trung Quốc.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBC) được thành lập vào ngày 1/12/1948, dựa trên sự hợp nhất của Ngân hàng Huabei, Ngân hàng Bắc Hải và Ngân hàng Nông dân Xibei.

Tháng 9/1983, Hội đồng Nhà nước quyết định PBC có chức năng như một Ngân hàng Trung ương.

Luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa được thông qua vào ngày 18/3/1995, bởi Hội nghị toàn thể lần thứ 3 của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ 8, kể từ đó đã xác nhận về mặt pháp lý tình trạng Ngân hàng Trung ương của PBC.

Trách nhiệm của PBOC

PBOC chịu trách nhiệm soạn thảo luật và quy định cho các chức năng tài chính của mình, bao gồm thực hiện chính sách tiền tệ nhằm duy trì ổn định tài chính và tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc.

Các trách nhiệm bổ sung liên quan đến việc ấn định lãi suất, điều tiết thị trường tài chính, phát hành đồng RMB để lưu thông, điều tiết cho vay liên ngân hàng và thị trường trái phiếu liên ngân hàng, quản lý ngoại hối và ghi chép các giao dịch ngoại tệ.

Cấu trúc của PBOC

Ngân hàng được điều hành bởi một hội đồng quản trị.

PBOC được điều hành bởi Thống đốc Yi Gang, cùng với 5 phó thống đốc và một chánh thanh tra.

PBOC có chín chi nhánh khu vực đặt tại Thiên Tân, Thẩm Dương, Thượng Hải, Nam Kinh, Tế Nam, Vũ Hán, Quảng Châu, Thành Đô và Tây An.

Ngoài ra còn có hai văn phòng hoạt động tại Bắc Kinh và Trùng Khánh, 303 chi nhánh trực thuộc thành phố và 1.809 chi nhánh cấp quận.

Theo Babypips.com