NYSE Islands Exchange đưa ra mức phạt cho các Công ty môi giới tương tác

Share on facebook
Share on telegram

Tin tức chứng khoán từ NYSE ISlands Exchange

Theo tin tức chứng khoán từ Finance Magnates vào thứ Năm (19/11), sàn giao dịch điện tử của Mỹ, NYSE Arca, đã đưa ra mức tiền phạt là 237.500 USD cho các nhà môi giới tương tác với lý do rằng họ nằm trong nhóm bị tình nghi vi phạm báo cáo giao dịch.

Tin tức hôm nay – Interactive Brokers đã đồng ý trả khoản tiền phạt cần thiết cho cáo buộc này, nhưng không thừa nhận hay phủ nhận nội dung của cáo buộc.

Sàn giao dịch NYSE Archipelago đã nêu chi tiết trong thông báo rằng các Nhà môi giới tương tác bị cáo buộc đã vi phạm các yêu cầu báo cáo bằng cách cung cấp mã không chính xác cho sàn giao dịch và báo cáo hơn 525.000 lệnh quyền chọn.

Các nhà môi giới tương tác đã thực hiện các lệnh này thay mặt cho 12 khách hàng doanh nghiệp và ký gần 2,1 triệu hợp đồng. Các cáo buộc trên xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 8/1/2015 đến ngày 29/11/2019.

“Mã nguồn quan trọng bởi vì, trong số các yếu tố khác, chúng có thể ảnh hưởng đến độ chính xác trong quá trình kiểm tra của sàn giao dịch và do đó ảnh hưởng đến sự giám sát của sàn đối với vai trò của nó và tuân thủ luật chứng khoán liên bang.”

Báo cáo xảy ra do lỗi kết nối giữa sàn giao dịch và công ty môi giới.

“Ngoài ra, mã nguồn phải chính xác để đảm bảo rằng các giao dịch được báo cáo cho công ty giải quyết quyền chọn và cung cấp chi tiết giao dịch chính xác”.

Cần lưu ý rằng Nhà môi giới tương tác đã tạo và duy trì các bản ghi chính xác, nhưng không xác định được một số lỗi trong kết nối định tuyến thứ tự với sàn giao dịch, dẫn đến cảnh báo sai.

Bức thư cũng cho biết: “Công ty hiện đang sử dụng phương pháp giám sát để xem xét tất cả các liên hệ với sàn giao dịch và so sánh mã nguồn được gửi bên ngoài với mã nguồn được duy trì nội bộ để xác định bất kỳ sự mâu thuẫn nào.”