Lợi nhuận của Goldman Sachs tăng lên gấp đôi do các hoạt động giao dịch hồi sinh

Share on facebook
Share on telegram

Tập đoàn tài chính Goldman Sachs (N: GS) đã báo cáo lợi nhuận hàng quý tăng 94% vào thứ Tư, được thúc đẩy bởi sự hồi sinh trong các hoạt động giao dịch và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong các hoạt động kinh doanh thương mại và bảo lãnh phát hành.

Thu nhập ròng của Ngân hàng áp dụng cho cổ đông phổ thông đã tăng lên 3,5 tỷ Đô la, trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9, từ mức 1,8 tỷ Đô la một năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng gấp đôi lên 9,68 USD từ 4,79 USD của một năm trước đó.

Theo ước tính của IBES từ Refinitiv, các chuyên gia phân tích đã kỳ vọng lợi nhuận trung bình của Goldman Sách là 5,57 USD/cổ phiếu. Họ vẫn chưa có có số liệu rõ ràng để đối chiếu ngay lập tức.

(Theo Reuters)