Nhật BảnGiá ban đầu hàng năm của GDP danh nghĩa quý 1(tỷ Yên)
Tần số phát hành:Hàng quýTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-05-16 07:50:00
Giá công bố
598963.10
Giá trước đó
598005.60
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2024-03
Ngày phát hành tiếp theo
--
Diễn giải chỉ số
Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố, Tổng sản lượng trong nước danh nghĩa (GDP danh nghĩa) là giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng được tạo ra của nền kinh tế của một quốc gia hoặc khu vực trong một khoảng thời gian nhất định (1 quý hoặc 1 năm), Thường được công nhận là chỉ số tốt nhất đánh giá nền kinh tế của một quốc gia. Nó không chỉ phản ánh hiệu quả kinh tế của một quốc gia, mà còn phản ánh sức mạnh và sự giàu có của một quốc gia. Nói chung, GDP có bốn thành phần riêng biệt, bao gồm: tiêu dùng, đầu tư tư nhân, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng. Dùng công thức như sau: GDP = CA + I + CB + X. Trong công thức: CA là tiêu dùng, I là đầu tư tư nhân, CB là chi tiêu chính phủ và X là xuất khẩu ròng. Nếu dữ liệu GDP cao hơn dự đoán, đồng Yên tăng giá; ngược lại, đồng Yên giảm giá.
Giải thích tần số
Báo cáo quý, công bố giá ban đầu của dữ liệu quý trước vào tuần giữa của tháng thứ 2 mỗi quý, công bố giá sửa đổi vào khoảng ngày 10 của tháng thứ 3 mỗi quý.
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu