Breaking News

Tỷ giá hối đoáiby Vietcom Bank
Ngoại tệMua TMMua CKBán
AUD 15,983.27 16,144.72 16,650.79
CAD 16,934.36 17,105.41 17,641.60
CHF 24,400.03 24,646.49 25,419.06
CNY 3,332.21 3,365.87 3,471.90
DKK - 3,565.41 3,699.31
EUR 26,351.72 26,617.90 27,695.68
GBP 28,858.50 29,150.00 30,063.73
HKD 2,917.22 2,946.69 3,039.06
INR - 314.46 326.80
JPY 212.60 214.75 223.67
KRW 17.12 19.02 20.84
KWD - 75,551.05 78,515.52
MYR - 5,510.32 5,626.49
NOK - 2,383.13 2,482.54
RUB - 300.49 334.83
SAR - 6,167.84 6,409.86
SEK - 2,494.95 2,599.02
SGD 16,451.33 16,617.51 17,138.40
THB 650.16 722.40 749.53
USD 23,070.00 23,100.00 23,280.00

Tin Brokers

Lịch kinh tế