Breaking News

Tỷ giá hối đoáiby Vietcom Bank
Ngoại tệMua TMMua CKBán
AUD 15,985.53 16,147.00 16,653.15
CAD 16,900.18 17,070.89 17,605.99
CHF 24,527.08 24,774.83 25,551.42
CNY 3,336.95 3,370.66 3,476.84
DKK - 3,571.11 3,705.22
EUR 26,383.36 26,649.86 27,728.94
GBP 28,772.60 29,063.23 29,974.25
HKD 2,917.26 2,946.73 3,039.10
INR - 314.45 326.78
JPY 213.06 215.21 224.63
KRW 17.16 19.07 20.90
KWD - 75,551.05 78,515.52
MYR - 5,509.00 5,625.14
NOK - 2,395.76 2,495.70
RUB - 302.07 336.60
SAR - 6,167.68 6,409.69
SEK - 2,525.08 2,630.41
SGD 16,480.11 16,646.58 17,168.38
THB 649.13 721.26 748.35
USD 23,070.00 23,100.00 23,280.00

Tin Brokers

Lịch kinh tế