Breaking News

Tỷ giá hối đoáiby Vietcom Bank
Ngoại tệMua TMMua CKBán
AUD 16,014.91 16,176.68 16,683.76
CAD 16,916.63 17,087.50 17,623.12
CHF 24,471.33 24,718.52 25,493.34
CNY 3,336.12 3,369.82 3,475.97
DKK - 3,571.06 3,705.17
EUR 26,390.14 26,656.71 27,736.06
GBP 29,082.28 29,376.04 30,296.86
HKD 2,917.30 2,946.77 3,039.14
INR - 313.68 325.99
JPY 212.68 214.83 223.76
KRW 17.15 19.06 20.88
KWD - 75,526.39 78,489.88
MYR - 5,509.00 5,625.14
NOK - 2,400.67 2,500.82
RUB - 293.04 326.53
SAR - 6,168.01 6,410.03
SEK - 2,516.36 2,621.33
SGD 16,487.32 16,653.86 17,175.89
THB 647.90 719.89 746.93
USD 23,070.00 23,100.00 23,280.00

Tin Brokers

Lịch kinh tế