Hoa Kỳ (Mỹ)Khởi công nhà mới tháng 4 (tỷ lệ tháng hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-05-16 20:30:00
Giá công bố
5.7%
Giá trước đó
-14.7%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
8.6%
Ảnh hưởng
Đô la Mỹ giảm giá
Thời gian dữ liệu
2024-04
Ngày phát hành tiếp theo
2024-06-20 20:30:00
Diễn giải chỉ số
Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố dữ liệu về khởi công nhà mới, cung cấp thông tin về tình hình xây dựng nhà ở tư nhân tại Hoa Kỳ, điều này có thể phản ánh quan điểm thị trường về triển vọng kinh tế và kỳ vọng về nhu cầu vật liệu sản xuất. Dữ liệu về Khởi công nhà mới bao gồm các dự án nhà ở riêng lẻ và nhà ở nhiều người, không bao gồm các đơn vị nhà ở tập thể (như: ký túc xá sinh viên, chỗ thuê chung) , nhà ở tạm (như khách sạn), nhà di động, nhà di dời hoặc tái định cư, cũng như các đơn vị nhà ở mới xây trên cơ sở nhà ở hoặc không phải là nhà ở hiện có. Ngoài ra, Khởi công nhà mới chỉ bao gồm các dự án nhà ở tư nhân. Nó phản ánh mức độ hoạt động trên thị trường nhà ở tại Hoa Kỳ , nếu dữ liệu được công bố cao sẽ tốt cho đồng USD, ngược lại sẽ xấu cho đồng USD.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu của tháng trước vào khoảng ngày 17 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la Mỹ tăng giá;Ngược lại Đô la Mỹ giảm giá
để
Không có dữ liệu