Nhật BảnChỉ số giá hàng hóa doanh nghiệp trong nước tháng 6 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-07-10 07:50:00
Giá công bố
2.9%
Giá trước đó
2.4%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
2.9%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2024-06
Ngày phát hành tiếp theo
2024-08-13 07:50:00
Diễn giải chỉ số
Ngân hàng Nhật Bản công bố, chỉ số này cho thấy những thay đổi về giá hàng hóa được mua bởi các công ty nội địa Nhật Bản. Chỉ số giá hàng hóa doanh nghiệp trong nước và chỉ số giá tiêu dùng đều là những chỉ báo về sự thay đổi trong chi phí sản xuất và áp lực lạm phát của Nhật Bản. Nếu dữ liệu ghi nhận mức cao, người ta cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể tăng lãi suất, điều này sẽ giúp đồng Yên tăng giá, nếu không thì đồng Yên sẽ giảm giá.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào tuần đầu và tuần giữa mỗi tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Yên Nhật tăng giá;Ngược lại Yên Nhật giảm giá
để
Không có dữ liệu