Trung QuốcCung tiền M2 cuối tháng 6 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-07-12 17:02:00
Giá công bố
6.2%
Giá trước đó
7.0%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
6.8%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2024-06
Ngày phát hành tiếp theo
2024-08-12
Diễn giải chỉ số
Cơ quan quản lý tài chính Hồng Kông công bố, cung tiền đề cập đến lượng tiền lưu thông trong một quốc gia tại một thời điểm nhất định. Đó là tổng số tiền được phân phối giữa các cư dân, hệ thống tín dụng và kho bạc của các doanh nghiệp và tổ chức. Cung tiền là một biến số quan trọng ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Nó có mối quan hệ cực kỳ quan trọng với thu nhập, tiêu dùng, đầu tư, giá cả và cán cân thanh toán, là cơ sở quan trọng để đất nước hoạch định các chính sách kinh tế vĩ mô. Cân bằng giữa tổng cầu xã hội và tổng cung, xét từ góc độ cầu, chủ yếu được quyết định bởi mức cung tiền có vừa phải hay không. Mọi người thường căn cứ vào kích thước lớn nhỏ, phân chia lượng cung tiền ở các cấp độ khác nhau để đo lường, phân tích và điều tiết.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào khoảng ngày 11 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu