Trung QuốcChỉ số giá xuất xưởng sản phẩm công nghiệp tháng 6 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-07-10 09:30:00
Giá công bố
-0.8%
Giá trước đó
-1.4%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
-0.8%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2024-06
Ngày phát hành tiếp theo
2024-08-09 09:30:00
Diễn giải chỉ số
Cục thông kê quốc gia Trung Quốc, chỉ số giá xuất xưởng sản phẩm công nghiệp (PPI) là giá mà doanh nghiệp sản xuất công nghiệp bán sản phẩm cho bộ phận thương mại, bộ phận cung ứng vật tư và những người sử dụng khác, tức là giá ban đầu mà sản phẩm công nghiệp đưa vào lĩnh vực lưu thông. Nó là cơ sở để phòng kinh doanh vật tư thiết lập giá bán sỉ, giá bán lẻ và giá cung ứng vật tư. Nếu dữ liệu tiếp tục giảm, điều đó có nghĩa là mặt cầu của Trung Quốc tiếp tục suy yếu, sẽ bất lợi cho đồng đô la Úc. Nếu dữ liệu biểu hiện tốt, sẽ có lợi cho đô la Úc.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào ngày 9 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu