Trung QuốcChỉ số giá tiêu dùng dân cư tháng 6 (tỷ lệ năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-07-10 09:30:00
Giá công bố
0.2%
Giá trước đó
0.3%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
0.4%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2024-06
Ngày phát hành tiếp theo
2024-08-09 09:30:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố, chỉ số giá tiêu dùng là giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng mà người dân thành thị và nông thôn mua và trả, là giá cuối cùng của các sản phẩm và dChỉ số giá tiêu dùng dân cư là giá cư dân thành thị và nông thôn phải trả cho hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, là giá cuối cùng của sản phẩm và dịch vụ xã hội, liên quan mật thiết đến đời sống của người dân, Nó có vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống giá cả của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Chỉ số phản ánh những thay đổi về mức giá của hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ mà các hộ gia đình thường mua. Nếu chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, điều đó cho thấy lạm phát đã trở thành một yếu tố bất ổn trong nền kinh tế và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có thể gặp rủi ro khi thắt chặt chính sách tiền tệ và chính sách tài chính.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào ngày 9 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu