Vương quốc AnhSản lượng công nghiệp tháng 5 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-07-11 14:00:00
Giá công bố
0.4%
Giá trước đó
-0.4%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
0.6%
Ảnh hưởng
Bảng Anh giảm giá
Thời gian dữ liệu
2024-05
Ngày phát hành tiếp theo
2024-08-12 14:00:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh công bố, Sản lượng Công nghiệp đề cập đến phép đo sản lượng của các ngành công nghiệp Anh. Đây là chỉ số chính để đo lường hoạt động của ngành sản xuất, đồng thời nó cũng rất nhạy cảm với lãi suất và nhu cầu của người tiêu dùng. Dữ liệu tăng cho thấy sản lượng công nghiệp tăng và nền kinh tế đang mở rộng, điều này có thể kích thích lạm phát, Ngân hàng Trung ương Anh có thể tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, điều này có lợi cho bảng Anh và ngược lại sẽ bất lợi cho bảng Anh.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước nữa vào tuần thứ 2 của thứ năm hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Bảng Anh tăng giá;Ngược lại Bảng Anh giảm giá
để
Không có dữ liệu