Vương quốc AnhCán cân thương mại hàng hóa tháng 5 (triệu Bảng Anh)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-07-11 14:00:00
Giá công bố
-17917
Giá trước đó
-19607
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
-19442
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2024-05
Ngày phát hành tiếp theo
2024-08-15 14:00:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê Quốc gia Anh công bố, là chỉ chênh lệch xuất nhập khẩu của tất cả hàng hóa và dịch vụ của Anh. Khi xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, đó là thặng dư thương mại; khi nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu, đó là thâm hụt thương mại. Dữ liệu này là một trong những báo cáo kinh tế quan trọng ở Anh, sẽ gây ảnh hưởng lớn đến bảng Anh. Nếu có sự cải thiện đáng kể trong thâm hụt thương mại của Vương quốc Anh, thì điều đó sẽ tích cực cho bảng Anh, ngược lại sẽ bất lợi cho bảng Anh.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước nữa vào tuần thứ 2 của thứ 4 hàng tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Bảng Anh tăng giá;Ngược lại Bảng Anh giảm giá
để
Không có dữ liệu