Hoa Kỳ (Mỹ)Thay đổi tồn kho dầu thô API tuần qua (vạn thùng) (đến 0705)
Tần số phát hành:Một tuầnTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-07-10 04:30:00
Giá công bố
-192.3
Giá trước đó
-916.3
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
-25
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2024-07-05
Ngày phát hành tiếp theo
2024-07-17 04:30:00
Diễn giải chỉ số
Viện Dầu khí Hoa Kỳ công bố mức dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất hàng tuần của Hoa Kỳ. Dữ liệu hiển thị hiện có bao nhiêu sản phẩm và tồn kho dầu, từ đó biết được nguồn cung sẽ kéo dài trong bao lâu. Và dữ liệu cho thấy nhu cầu dầu mỏ của Hoa Kỳ theo sản phẩm và khu vực, đồng thời theo dõi sản lượng dầu thô và nhập khẩu dầu thô cũng như các sản phẩm tinh chế từ dầu của Hoa Kỳ.
Giải thích tần số
Báo cáo tuần, công bố số liệu đến thứ Bảy tuần trước vào thứ Tư hàng tuần
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Dầu thô tăng giá;Ngược lại Dầu thô giảm giá
để
Không có dữ liệu