Hoa Kỳ (Mỹ)Biến đổi tồn kho dầu thô EIA tuần qua (vạn thùng)(đến 0705)
Tần số phát hành:Một tuầnTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-07-10 22:30:00
Giá công bố
-344.3
Giá trước đó
-1215.7
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
-25
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2024-07-05
Ngày phát hành tiếp theo
2024-07-17 22:30:00
Diễn giải chỉ số
Dữ liệu tồn kho dầu thô EIA, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ công bố thường xuyên mỗi tuần, theo dõi mức tăng hoặc giảm số lượng thùng dầu thô thương mại do các công ty Hoa Kỳ nắm giữ trong tuần trước. Mức tồn kho ảnh hưởng đến giá các sản phẩm xăng dầu, điều này có tác động đến lạm phát và các lực lượng kinh tế khác, vì vậy dữ liệu này được theo dõi rộng rãi.
Giải thích tần số
Báo cáo tuần, công bố số liệu đến thứ Sáu tuần trước vào thứ Tư hàng tuần (nếu tuần đó nhằm vào ngày nghỉ lễ ở Hoa Kỳ, công bố sẽ bị hoãn lại một ngày)
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Dầu thô giảm giá;Ngược lại Dầu thô tăng giá
để
Không có dữ liệu